Před 80 lety začala slavná účast československé jednotky v bitvě o Tobruk

Účast při obraně libyjského přístavu Tobruk patří mezi nejslavnější kapitoly účasti československých vojenských jednotek během druhé světové války. Před 80 lety, 24. října 1941, začal přeprava čs. vojáků z egyptské Alexandrie k obraně německými a italskými jednotkami obleženého strategického Tobruku. Zde se čs. vojáci zapojili do bojů po boku britských, australských a polských vojáků.

Dělostřelci 11. československého pěšího praporu – Východního v Tobruku

Po německé okupaci vznikl v roce 1940 z uprchlých čs. vojáků a dobrovolníků na Blízkém východě pěší prapor, který prodělal náročný výcvik v Judské poušti. Později byl přesunut do Egypta, kde střežil zajatecký tábor. Prapor, který vojensky podléhal britskému velitelství, byl poslán do Sýrie, kde se zúčastnil bojů se silami kolaborantského francouzského vichistického režimu. Později byl prapor stažen do Alexandrie, odkud byl australskými torpédoborci přepraven k obraně Tobruku.

Zde jednotka o síle 643 mužů a pod velením Karla Klapálka posílila obranu města. Vojáci vykonávali hlavně hlídkovou činnost, často však docházelo k přestřelkám i přímým střetům. V bojích o Tobruk padlo 14 příslušníků praporu, 26 bylo zraněno těžce a 55 lehce.

V květnu 1942 byl 11. čs. pěší prapor zrušen a reorganizován na 200. čs. lehký protiletadlový pluk, který pomáhal chránit Tobruk před německými vzdušnými útoky z Kréty. Protivzdušnou obranu Tobruku vykonával pluk do června 1943. Během léta pak byly čs. útvary v Africe a na Středním Východě zrušeny a většina jejich příslušníků odplula do Velké Británie.

Související:

Nejnovější