NERV představil kabinetu 37 opatření zaměřených na podporu udržitelného růstu ekonomiky

Národní ekonomická rada vlády (NERV) představila kabinetu návrh 37 opatření, zaměřených na podporu vyššího dlouhodobě udržitelného růstu české ekonomiky. Týkají se oblastí trhu práce, vzdělávání, veřejné správy, bydlení a investic. Vláda bude nyní vybírat návrhy, které lze uskutečnit nebo alespoň začít realizovat do konce svého funkčního období, uvedl úřad vlády v tiskové zprávě.

Ilustrační foto

NERV v dokumentu zdůrazňuje, že Česko vyčerpalo své komparativní ekonomické výhody a možnosti pro dynamický hospodářský růst. Navrhovaná opatření mají přinést nové příležitosti. V oblasti trhu práce NERV konstatuje, že Česko čelí nedostatku pracovní síly, který se bude s demografickým vývojem prohlubovat. Rada navrhuje otevřít trh práce kvalifikovaným pracovníkům ze zahraničí, zpružnit zákoník práce, snížit odvody z nízkých mezd, změnit dávkový systém k motivaci k práci a omezit předlužení pro lepší integraci do legálního trhu. NERV vidí rovněž potenciál v efektivní zdravotní prevenci, která by omezila absenci zaměstnanců.

V oblasti vzdělávání rada navrhuje zajištění dostupnosti předškolní péče, snížení počtu odkladů školní docházky, redukci osob s nedokončeným vzděláním a zkvalitnění regionálního školství. Vysoké školství by mělo zreformovat systém finanční podpory studentů a podporovat uplatnění žen ve vědě, vedoucích pozicích a v politice.

Nevýkonná veřejná správa často brzdí potenciál ekonomiky, a proto NERV navrhuje procesní audity na ministerstvech, efektivní vyhodnocování dotací nebo reformu samosprávy. V oblasti bydlení by měly změny v zákonech urychlit výstavbu a stavební normy přizpůsobit praxi v Německu a Rakousku.

V oblasti investic NERV podporuje obce v investování finančních rezerv, infrastrukturní projekty financované soukromým sektorem a využití daňových odpočtů pro výzkum a vývoj firem.

Témata: ekonomika

Související:

Nejnovější