Spojení Moneta Money Bank a Air Bank bylo zrušeno

Skupina PPF a Moneta Money Bank dnes uzavřely na návrh PPF dohodu, která ukončí proces spojení Moneta Money Bank a skupiny Air Bank. Důvodem je negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, nebo nedávné změny požadavků České národní banky (ČNB) na kapitálovou vybavenost bank v ČR. V tiskové zprávě o tom dnes informovaly PPF i Moneta Money Bank.

PPF

"Podle názoru PPF nejsou a nebudou naplněny předpoklady, za kterých byla celá transakce připravena a domluvena. Skupina PPF byla připravena dostát všem svým smluvním závazkům, uzavřenou dohodu však vítá a považuje ji v danou chvíli za nejlepší řešení pro PPF i pro ostatní akcionáře Moneta Money Bank," uvedl mluvčí PPF Leoš Rousek.

Transakci o spojení bankovní částí PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky), s Moneta Money Bank schválili akcionáři Monety v prosinci 2021. Kupní cena Air Bank byla smlouvou stanovena na 25,9 miliardy korun. Moneta Money Bank plánovala financovat nákup prostřednictvím úpisu nově vydávaných akcií a z přebytečných kapitálových prostředků banky. "Plánovaný dvoukolový úpis nových akcií měl přinést přibližně 21 miliard Kč od stávajících akcionářů banky, a umožnit tak Monetě uhradit významnou část akviziční hodnoty. Tímto je proces nabídky a úpisu nových akcií taktéž ukončen," informovala banka.

Podle skupiny PPF by v případě dokončení transakce nejen nastala redukce plánů rozvoje, ale i snížení rozdělitelného zisku a rezerv ve srovnání s představami při podpisu rámcové smlouvy. Důvodem je zvýšení sazby tzv. proticyklické kapitálové rezervy ČNB ze současných 0,5 procenta až na 2,5 procenta v roce 2023. Dokončení transakce by podle PPF také negativně ovlivnilo podle platných účetních pravidel výši regulatorního kapitálu. Zároveň současný vývoj ekonomiky a válka na Ukrajině zvyšuje ekonomická rizika a snižuje potenciální růst sloučené banky, dodala PPF.

"Celkem mi vyjádření z PPF dávají smysl. Sazba proticyklické kapitálové rezervy se skutečně má silně navyšovat, to samo o sobě snižuje potenciál pro výplatu dividend, a tak činí investici do akcií Moneta méně atraktivní. Moneta z bank na českém trhu má myslím nejmenší schopnost navýšené sazby ČNB efektivně přenášet na úvěrové klienty a současně její úvěrové portfolio bude ekonomickým zpomalením postiženo z velkých bank nejvíce," uvedl analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Podle něj jde pro českou ekonomiku o dobrou zprávu z toho důvodu, že akciový trh nepřijde o další slušnou emisi. "Méně koncentrovaný bankovní trh si také myslím, že je spíše výhoda pro domácí ekonomiku," dodal.

Ukončení akvizice je naopak podle analytika X-Trade Brokers Jiřího Tylečka velkým překvapením a pro PPF prohrou, která nezvýší důvěryhodnost skupiny. "PPF uvádí sérii důvodů, proč z obchodu ustupuje, ale ani dohromady se nezdají tak zásadní, aby celou transakci shodily pod stůl. Investoři nebudou příliš nadšeni a můžeme čekat zvýšenou volatilitu (rozkolísanost) na akciích Monety. Bankovní sektor je pod tlakem a plánovaná akvizice Monety ze strany PPF mohla být důvodem, proč tuto banku zatím negativní nálada v sektoru zasáhla jen okrajově," uvedl.

Podle Tomáše Pfeilera z Cyrrusu je diskutabilní, jak na situaci zareagují akcie Monety. "Investoři budou reagovat pozitivně na skutečnost, že Moneta nezaplatí za aktiva skupiny Air Bank přehnaně vysokou částku. Nicméně taktéž platí, že transakce s PPF představovala pro akcie Monety jakousi bezpečností pojistku. Krátkodobě může cena zkopírovat akcie ostatních bank obchodovaných na pražské burze a zamířit dolů," uvedl.

Vedení Monety podle vyjádření v tiskové zprávě přistoupilo na návrh dohody s tím, že získá zpět náklady investované do procesu akvizice a zároveň odstraní nejistoty spojené s potenciálním převzetím kontroly nad bankou. "V tomto smyslu se PPF zavázala, že nebude navyšovat svůj vlastnický podíl v Monetě a že stávající bude držet minimálně po dobu 12 měsíců. Nicméně, PPF má možnost prodat svůj stávající podíl na úrovni 29,94 procenta potenciálnímu strategickému investorovi," uvedla Moneta.

Moneta zároveň potvrdila, že nadále chce dodržet strategický cíl, a to mít souhrnný čistý zisk 23,7 miliardy korun za roky 2022 až 2026. "Lituji, že plán, na kterém jsme tvrdě pracovali, nakonec nebude realizován. Nadále se tedy budeme snažit o realizaci samostatné strategie a z ní vytyčených cílů tak, abychom akcionářům dodali solidní ziskovost včetně dividend podle platné dividendové politiky. Věřím, že to dokážeme v souladu s naší předchozí komunikací," uvedl dnes generální ředitel Moneta Money Bank Tomáš Spurný.

Iniciativa Zastavme špinavé prachy konec transakce přivítala s tím, že tak nevznikne velká banka, která by podporovala rozvoj fosilních paliv. Podle dřívějšího vyjádření iniciativy by spojení Monety se skupinou PPF a případně uhlobaronem Pavlem Tykačem bylo pro Monetu i životní prostředí devastující. Tykač vlastní přes šest procent akcií Monety. "Ačkoliv je to nepřehledné, tak podle nás hrál významnou roli fakt, že podnikání s fosilními palivy (zejména s plynem a ropou) se vlivem ruské agrese na Ukrajině stalo ještě více rizikové. Ukazuje se, že financovat fosilní paliva je stále složitější a pro banky i pojišťovny nyní dává ekonomický smysl se co nejrychleji zbavit investic a pojistných smluv spojených s uhlím, ropou a plynem," uvedl dnes Radek Kubala z iniciativy.

Související:

Nejnovější