Třetině Čechů se během pandemie snížil příjem

Více než třetina Čechů uvedla, že se jim od září 2020 snížil pravidelný měsíční příjem. Ze ztráty zaměstnání v důsledku dlouhodobých lockdownů a dopadů pandemie ale strach nemají. Pro případ výpadku mzdy má rezervu na 4 a více měsíců více než třetina dotazovaných. Zjistil to průzkum NMS Market Research realizovaný pro Raiffeisenbank.

TZ- průzkum: Třetině Čechů se během pandemie snížil příjem, o práci strach nemají

Celkem 35 % Čechů se během pandemie snížil příjem. Čísla jsou velmi podobná napříč regiony. Přestože obavy ze ztráty zaměstnání v důsledku dlouhodobých lockdownů a dopadů pandemie se aktuálně neobává 70 % Čechů, zvýšil se meziročně podíl těch, kteří obavy mají a to z 22 % na 30 %.

O svou práci se podle průzkumu obává 22 % Čechů a 9 % o zaměstnání v důsledku pandemie již přišlo (v roce 2020 to bylo 7 %).

„Ačkoliv je počet lidí, kterým se během pandemie snížil příjem, vysoký, jejich obavy jsou kompenzovány výší rezervy v případě výpadku mzdy. To ukazuje na dobré návyky Čechů spořit a starat se o své finance,” říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Finanční rezervu pro případ ztráty pravidelného příjmu na 4 a více měsíců má 35 % Čechů. Čtvrtina by bez mzdy vydržela 2-3 měsíce a stejný počet nemá rezervy vůbec žádné. Zbylých 15 % by výpadek přečkalo 1 měsíc. Obdobně tomu bylo i v roce 2020.

Závěry:

  • Podíl Čechů, kteří uvádějí snížení příjmu, je meziročně na stejné úrovni. V dubnu 2020 uvedlo 37 % Čechů snížení příjmů, v březnu 2021 to uvedlo 35 % Čechů.

  • Nezměnil se ani podíl Čechů, kteří mají rezervu v případě výpadku hlavního příjmu na 4 a více měsíců. V dubnu 2020 to bylo 33 % a v březnu2021 je tento podíl 35 %.
  • Zvýšila se obava ze ztráty zaměstnání v důsledku pandemie a dlouhodobých lockdownů. V dubnu 2020 se ztráty zaměstnání neobávalo 78 % Čechů a v březnu 2021 je to 70 %.

Průzkum provedla pro Raiffeisenbank agentura NMS Market Research v březnu 2021 online v Českém národním panelu dotazováním na reprezentativním vzorku 1024 respondentů ve věku 18-65 let.

Související:

Nejnovější