Agentura Fitch potvrdila Česku rating, výhled je ale negativní

Americká ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hlavní úvěrový rating České republika na stupni AA minus, výhled ale zůstává negativní. To znamená, že agentura by rating mohla později snížit. Fitch kritizuje více věcí, například nedostatečnou konsolidaci veřejných rozpočtů, vyplývá z páteční tiskové zprávy.

Ministerstvo financí

"Negativní výhled odráží trvalé zhoršování ukazatelů veřejných financí, které je důsledkem dvou po sobě jdoucích vnějších šoků v oblasti růstu a zvýšených vládních výdajů spolu se snížením daní s cílem negativní dopady těchto šoků vyvážit," uvedla agentura. Negativní výhled odráží i nejistotu ohledně strukturální fiskální nerovnováhy ve střednědobém horizontu, která vyplývá z nižší daňové základny a zvýšených výdajů na důchody.

"Pro českou vládu je hodnocení agentury Fitch i přes ponechání negativního výhledu spíše pozitivní zprávou. Nedochází totiž ke zhoršení ratingu," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. "Navíc z hodnocení je zřejmé, že Česku během funkčního období této vlády nehrozí náraz na zmíněnou dluhovou brzdu. Česku ovšem, nutno říci, pomůže udržet zadlužení relativně nízko také rapidní inflace," dodal.

Agentura Fitch je ale krajně skeptická k očekávání, že se vládě Petra Fialy podaří na dani z mimořádných zisků bank vybrat plánovaných 35 miliard korun. To možnost účinné konsolidace veřejných rozpočtů sníží.

"Fialova vláda se dlouho zaklínala, že stabilizuje veřejné finance, aniž by zvyšovala běžné daně. Byly to vlastně její dva zcela stěžejní sliby. A nepochybně podle míry jejich splnění či nesplnění bude před dalšími volbami posuzována její úspěšnost," uvedl Kovanda. "Zdálo by se, že se chytla do pasti: může naplnit první slib, může naplnit slib druhý, ale nemůže splnit oba najednou. Nové hodnocení agentury Fitch toto dilema potvrzuje," dodává.

Pro ponechání ratingu beze změny naopak hovoří makroekonomická a měnová politika, stejně jako silný institucionální rámec a příznivé externí financování. Proti tomu naopak stojí nižší hrubý domácí produkt (HDP) na hlavu, než je ve skupině srovnatelných zemí.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, kterým ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že bude schopen zajistit si levnější půjčky.

Související:

Nejnovější